Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod en alle overeenkomsten waarbij Marije Hiemstra diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Marije Hiemstra een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt;
  • U een product/dienst koopt via de webshop;
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

Annulering

-Annuleren van een Lichaamsgerichte therapie sessie kan via mail of app tot 24 uur voor de afspraak en dient door Marije Hiemstra te worden bevestigd. Wanneer er niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd of men niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening gebracht. 

-Annuleren van een verdiepingssessie kan kosteloos via mail of app tot een week voor de afspraak en dient door Marije Hiemstra te worden bevestigd. Binnen een week voor de sessie wordt 50% in rekening. Wanneer er niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd of men niet op de afspraak verschijnt, worden de gehele kosten voor de desbetreffende afspraak in rekening gebracht. 

-Annuleren van een workshop/training/retraite kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door Marije Hiemstra te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moeten maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als Marije Hiemstra door ziekte of overmacht geen training, retraite of sessie kan geven, staat het Marije Hiemstra vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing workshop/training/retraite

In geval van onvoldoende deelnemers kan Marije Hiemstra een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum. 

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door Marije Hiemstra geleverde dienst, dan doet Marije Hiemstra haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Marije Hiemstra gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de desbetreffende dienst en al reeds geleverde sessies zijn niet terug te vorderen. 

Disclaimer

De trainingen, retraites en individuele sessies bieden handvatten om lichaam en geest weer in balans te krijgen en kunnen hierdoor ondersteunen in uw persoonlijke- en bewustzijnsgroei.

Wanneer een persoon acute of ernstige gezondheidsklachten of psychische klachten heeft, raadt Marije Hiemstra deze persoon aan naar een huisarts te gaan. Het aanbod van Marije Hiemstra vervangt nooit medische op psychiatrische behandeling of advies.

Marije Hiemstra is niet verantwoordelijk voor schade bij de klant die voortkomt uit psychische of fysieke klachten die reeds voor het gebruikmaken van de dienst aanwezig waren.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die de klant toevertrouwt tijdens de dienstverlening, zowel mondeling als schriftelijk, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Marije Hiemstra zal nooit vertrouwelijke informatie van de klant doorgeven aan derden, tenzij dit met toestemming is van de klant zelf.

Nu en dan verwerkt Marije Hiemstra ervaringen uit lessen en sessies in openbare uitingen. Dit wordt altijd zo gedaan dat de identiteit van de klant redelijkerwijs niet te achterhalen is. Mocht de klant hier bezwaar tegen hebben, kan deze dit per e-mail melden. Als er wel namen of foto’s gebruikt worden wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.